Investice do nemovitostí v Bulharsku


Investice do nemovitostí v Bulharsku

Bulharsko je zemí, které se v posledních letech daří dosahovat soustavného hospodářského růstu. Navzdory hospodářským a politickým změnám, kterými prošlo, se má stát členem Evropské unie, což mu umožní stabilizovat měnu a těšit se na příznivější prostředí pro hospodářský růst. Již tento důvod způsobil, že přímé zahraniční investice v posledních několika letech exponenciálně rostly a v roce 2004 překročily hranici 2 miliard dolarů. Tyto přímé zahraniční investice přeskočily hrubý domácí produkt, z čehož je zcela zřejmé, že Bulharsku by se investice do nemovitostí v blízké budoucnosti jen zhodnotily a je vysoce pravděpodobné, že by se tak stalo i v dlouhodobém horizontu.

Ceny nemovitostí se za poslední rok zvýšily až o 25 %, z čehož vyplývá, že na vzestupu jsou i nájmy. Velcí investoři a turistické korporátní společnosti investují stále více, protože by se podstatně zvýšily příjmy z pronájmu. Drobní investoři již rychle vydělávají na zhodnocení vlastněných nemovitostí o cca 40-50 %, a to tím, že nabízejí další prodej dokončených/polodokončených staveb.

V rámci dalšího rozmachu bulharská vláda pracuje na legislativě, která by umožnila cizincům vlastnit pozemky a nemovitosti bezplatně. K tomuto kroku se přistupuje s ohledem na trend kvality výstavby a rozvoje a úspěch průkopnických investorů v nedávné minulosti.

V porovnání s jinými evropskými státy jsou náklady na výstavbu v Bulharsku, pokud jde o pracovní sílu, pozemky, daně, využití atd. levnější. V důsledku toho by mohla vzniknout mezera v nabídce, která by zvýšila ceny a zisky. Vzhledem k tomu, že do Bulharska přichází stále více mezinárodních společností, trh práce se zvedá a s ním i poptávka po nájemních domech a bytech.

Proces nabývání nemovitostí v Bulharsku je jednoduchý, protože nabývání nemovitostí cizinci v Bulharsku nebylo povoleno a mění se.